Read a book as a kid, and found some information about it again.

It is older as I thought.
But it made a lasting impression.
This is one of the books i remember, and could find again.

I don’t know the correct cover any more, but one of the above.
Weirdly they all look familiar.
It was written in 1928.

It took a long time finding this book again.

Het Geheim van het Oude Horloge – Leonard Roggeveen (1928)

Nederlands
Jeugdboek
Avontuur

246 pagina’s
Eerste druk: Van Goor, Gouda (Nederland)

Bram Vingerling is bezig met het uitvinden van een algemene tijdaanwijzer. Hier voor heeft hij een wekker of horloge nodig. In een klein winkeltje koopt hij een groot koperen zakhorloge, waar echter iets vreemds mee aan de hand is. Het bevat geheimzinnige krachten, want het laat alle dingen in zijn omgeving bewegen. Aan de binnenkant staan de initialen J. C. S. gegraveerd en ook de vreemde cijfers , letters en tekentjes: 183Z z oo N xxx ! Na lang speurwerk, komt Bram er achter wat dit te betekenen heeft, en wie de vorige eigenaar van het oude horloge was.
Namelijk professor Stuyvesant, die reeds in 1916 bezig was om de verborgen krachten der natuur, stoffelijk te maken. Bram komt in het bezit van de uitvinding van de professor, ondanks dat hij wordt tegengewerkt door een man met een valse baard, die het ook op de uitvinding voorzien heeft. Hij vindt het loden kistje verstopt in de duinen en dit blijkt na opening een enorme kracht te bevatten. Later als de Rotonde op de Wandelpier van Scheveningen plotseling gaat verzakken en in zee dreigt te storten, komt Bram te hulp met de uitvinding van de professor.
Hij wordt zo de held van de dag en de redder van de Rotonde, maar het mooiste voor hem was dat hij de laatste wens van de professor vervuld had, door iets goeds te doen met zijn uitvinding.

(google translated)

The Secret of the Old Watch – Leonard Roggeveen (1928) Dutch Children’s book Adventure 246 pages First edition: Van Goor, Gouda (Netherlands) Bram Vingerling is inventing a general time indicator. He needs an alarm clock or watch for this. In a small shop he buys a large copper pocket watch, but something strange is going on with it. It contains mysterious powers, for it makes all things around it move. The initials J.C.S. are engraved on the inside as well as the strange numbers, letters and signs: 183Z z oo N xxx! After much research, Bram finds out what this means and who the previous owner of the old watch was. Namely Professor Stuyvesant, who was already working in 1916 to make the hidden forces of nature material. Bram comes into possession of the professor’s invention, despite being thwarted by a man with a false beard, who also has his eye on the invention. He finds the lead box hidden in the dunes and after opening it turns out to contain enormous power. Later, when the Roundabout on the Scheveningen Walking Pier suddenly subsides and threatens to collapse into the sea, Bram comes to the rescue with the professor’s invention. He thus becomes the hero of the day and the savior of the Rotunda, but the best thing for him was that he had fulfilled the professor’s last wish by doing something good with his invention.

"If something is worth doing, it's worth overdoing."